FLEKSJA co to jest
Jak się pisze Fleksja. Czym jest dokładniej morfologii, zajmujący się opisem koniugacji (odmiany.

Definicja Fleksja

Co to znaczy FLEKSJA: [z łaciny flexio ´zmieniam´] - l. Dział językoznawstwa, a dokładniej morfologii, zajmujący się opisem koniugacji (odmiany czasownika) i deklinacji (odmiany rzeczownika, przymiotnika, liczebnika i zaimka) 2. Odmiana wyrazów. Zdarzenie bazuje na dołączaniu do tak zwany tematu fleksyjnego różnych końcówek fleksyjnych zmieniających się w każdej nowej formie. Istotą odmiany jest wskazywanie stosunku pomiędzy wyrazami w zdaniu i przedmiotami w rzeczywistości. W j. polskim odmianie podlegają: rzeczowniki, które odmieniają się poprzez przypadki i liczby; przymiotniki (i przymiotnikowe imiesłowy) i zaimki, które odmieniają się poprzez przypadki, liczby, rodzaje; liczebniki - poprzez przypadki i rodzaje; wreszcie czasowniki, odmieniające się poprzez osoby, liczby, rodzaje, czasy, strony, tryby. Podobna odmiana zachodzi w większości języków słowiańskich. Języki germańskie i romańskie zachowały szczątkowe formy fleksji rzeczownikowej, rozbudowały z kolei mechanizm odmiany czasownikowej. Tak więc w deklinacji j. polskiego istnieje 7 przypadków gramatycznych, w języku niemieckim - 4, a w języku angielskim l - śladowy, tak zwany Saxon Genetive (my father´s book). Natomiast koniugacja języków słowiańskich posiada 3 czasy (teraźniejszy, przeszły, przyszły), w trakcie gdy w wielu językach germańskich i romańskich czasowniki odmieniają się nierzadko poprzez kilkanaście czasów. Wynika to z faktu, iż w językach tych wskazanie na dokonany albo niedokonany charakter czynności wymaga użycia odpowiedniego czasu (por. na przykład angielskie perfektywne, jest to dokonane czasy: Past Perfect, Present Perfect wobec imperfektywnych, jest to niedokonanych, na przykład Simple Past, Present Continuous, Simple Present), a na przykład w j. polskim i innych słowiańskich problem rozwiązuje się już na poziomie wyboru czasownika dokonanego albo niedokonanego ( aspekt), por. na przykład z angielskiego: I have eaten a cake (czas dokonany, dosłownie: ´mam zjedzone ciastko´) i poi. zjadłem ciastko; I am eating a cake (czas niedokonany, ´jem ciastko´) i poi. jem ciastko

Definicja Forma Gramatyczna:
Co to jest odmiennego użytego w tekście. Np. w zdaniach: Czy zaprosisz mnie do siebie?; Zaprosiliśmy Pawła na kolację; Zaprosiłbym cię na kawę, lecz muszę pracować leksem zaprosić występuje w trzech formach fleksja.
Definicja Forma Fleksyjna:
Co to jest zobacz FORMA GRAMATYCZNA fleksja.
Definicja Frazeologia:
Co to jest ´mówienie´ + logos ´edukacja´] - dział językoznawstwa opisujący i analizujący związki frazeologiczne danego języka. Z racji na fakt, iż związki frazeologiczne są utrwalonymi połączeniami dwu- albo fleksja.

Czym jest Fleksja znaczenie w Słownik na F .

  • Dodano:
  • Autor: