UPOLOWAĆ co to jest
Definicja upolować. Czym jest ja) upoluję na obiad zająca, myśliwi upolują jakąś zwierzynę.

Definicja Upolować

Co oznacza UPOLOWAĆ: (ja) upoluję na obiad zająca, myśliwi upolują jakąś zwierzynę; upolujcie

Definicja użynać:
Co to jest na przykład sierpem), (ja) użynam, (oni) użynają; użynajcie UPOLOWAĆ.
Definicja uznawać:
Co to jest ja) uznaję własną winę, bracia uznają moje prawa do spadku; nie uznawajcie mojego zachowania za obrazę UPOLOWAĆ.
Definicja ujęcie:
Co to jest miejsce ujęcia wody pitnej, zainteresować słuchaczy oryginalnym ujęciem tematu; sporo ujęć filmowych, przyglądać się ładnym ujęciom na zdjęciach UPOLOWAĆ.

Czym jest Upolować znaczenie w Słownik polskiego na U

  • Dodano:
  • Autor: