DEMOGRAFIA co to jest
Definicja demografia co to jest. Czym jest warunkach gospodarczych i socjalnych badanego terytorium.

Co to jest Demografia

Definicja DEMOGRAFIA: edukacja o prawidłowościach rozwoju ludności w konkretnych warunkach gospodarczych i socjalnych badanego terytorium. Badania demograficzne oparte są na materiałach ilościowych dostarczanych poprzez statystykę ludności, obejmują one zjawiska przeszłe, współczesne i przyszłe i dotyczą zbiorowości ludzi jest to zespołu jednostek, które stanowią logiczną całość z punktu widzenia potrzeb analizy, na przykład dzieci w wieku szkolnym, ludność w wieku produkcyjnym itp

Definicja Deglacjacja:
Co to jest opierający na stopniowym zanikaniu albo zmniejszaniu się powierzchni lodowca. Deglacjacja zachodzi najczęściej w konsekwencji ocieplania się albo zmniejszania wilgotności klimatu, w rezultacie wzrost demografia.
Definicja Dioryt:
Co to jest skała głębinowa, o barwie szarej albo ciemnoszarej, składająca się raczej z plagioklazów i amfiboli i niewielkich ilości biotytu, kwarcu, piroksenu i innych. Używany jest jako materiał budowlany demografia.
Definicja Dział:
Co to jest nadrzędna jednostka systematyczna, obejmująca gleby wytworzone pod przeważającym wpływem jednego z czynników glebotwórczych (gleby litogeniczne, semihydrogeniczne, hydrogeniczne i antropogeniczne demografia.

Czym jest Demografia znaczenie w Słownik geografia D .

  • Dodano:
  • Autor: