ROZŁOGI co to jest
Definicja rozłogi co to jest. Czym jest spadku (o głębokości parunastu, niekiedy więcej m.

Co to jest Rozłogi

Definicja ROZŁOGI: płytkie formy dolinne o nieckowatym profilu i łagodnym spadku (o głębokości parunastu, niekiedy więcej m), utworzone w konsekwencji wspólnego oddziaływania mechanizmów spłukiwania i pełzania pokrywy zwietrzelinowej. Występują w obszarach zbudowanych ze skał słabo przepuszczalnych (gliniastych, marglistych i ilastych). Rozłogi należą do form spotykanych w różnych klimatach, zarówno gorącym (południowa Brazylia), umiarkowanym (Europa Środkowa), jak i zimnym (Spitsbergen). W Polsce rozłogi są szczególnie częste w środkowej części

Definicja Regosole:
Co to jest typ słabo wykształconych gleb mineralnych, powstających na luźnych, nie scementowanych lepiszczem skałach osadowych (na przykład glinach zwałowych, iłach, piaskach wydmowych, żwirach rzecznych). W rozłogi.
Definicja Retencja Wodna:
Co to jest okresowego magazynowania wody opadowej, opóźniające jej odpływ z danego terenu. Rozróżnia się: retencję wodną powierzchniową, a więc zatrzymanie wody w dolinach rzek, jeziorach, zbiornikach rozłogi.
Definicja Ruchy Tektoniczne:
Co to jest skorupy ziemskiej wywoływane poprzez mechanizmy zachodzące we wnętrzu Ziemi, powodujące powstawanie deformacji tektonicznych. Z racji na prędkość ich przebiegu odznacza się: powolne, wyłącznie rozłogi.

Czym jest Rozłogi znaczenie w Słownik geografia R .

  • Dodano:
  • Autor: