ROZŁOGI co to jest
Definicja rozłogi co to jest. Czym jest spadku (o głębokości parunastu, niekiedy więcej m.

Co to jest Rozłogi

Definicja ROZŁOGI: płytkie formy dolinne o nieckowatym profilu i łagodnym spadku (o głębokości parunastu, niekiedy więcej m), utworzone w konsekwencji wspólnego oddziaływania mechanizmów spłukiwania i pełzania pokrywy zwietrzelinowej. Występują w obszarach zbudowanych ze skał słabo przepuszczalnych (gliniastych, marglistych i ilastych). Rozłogi należą do form spotykanych w różnych klimatach, zarówno gorącym (południowa Brazylia), umiarkowanym (Europa Środkowa), jak i zimnym (Spitsbergen). W Polsce rozłogi są szczególnie częste w środkowej części

Definicja regresja morza:
Co to jest ustępowanie morza z uprzednio zalanego lądu. Zachodzi w wyniku: 1) ruchów skorupy ziemskiej, powodujących podnoszenie się kontynentów albo obniżanie się dna morza, 2) zmian klimatycznych - obniżenia ROZŁOGI.
Definicja rzeka:
Co to jest powstały wskutek połączenia strumieni albo potoków lub wypływający ze źródła, jeziora, bagna, lodowca. Za rzeki przyjmuje się cieki o odpowiedniej wielkości, na przykład w Polsce - o pow. dorzecza ROZŁOGI.
Definicja regresja lodowca:
Co to jest się obszaru i długości lodowca w konsekwencji przewagi ablacji (topnienia lodu) nad akumulacją. Wiąże się bądź z podwyższaniem się temperatury (ocieplanie się klimatu), bądź ze zmniejszeniem opadów ROZŁOGI.

Czym jest Rozłogi znaczenie w Słownik geografia R .

  • Dodano:
  • Autor: