DZIAŁ co to jest
Definicja dział co to jest. Czym jest obejmująca gleby wytworzone pod przeważającym wpływem jednego.

Co to jest Dział

Definicja DZIAŁ: w gleboznawstwie nadrzędna jednostka systematyczna, obejmująca gleby wytworzone pod przeważającym wpływem jednego z czynników glebotwórczych (gleby litogeniczne, semihydrogeniczne, hydrogeniczne i antropogeniczne) lub pod wpływem wszystkich czynników, bez wyraźnej przewagi jednego z nich (gleby autogeniczne)

Definicja Dolina Wklęsła:
Co to jest o wydłużonym zarysie poziomym i wyraźnie wykształconym dnie, charakteryzującym się spadkiem w jednym kierunku. Dnem doliny płynie zazwyczaj rzeka albo spływają wody deszczowe albo roztopowe dział.
Definicja Dżungla:
Co to jest trudno dostępne, bagienne i pełne drapieżnych zwierząt tropikalne lasy delty Gangesu i Brahmaputry w Indiach; nazwa czasem rozszerzana na ogół trudno dostępnych lasów strefy tropikalnej dział.
Definicja Dioryt:
Co to jest skała głębinowa, o barwie szarej albo ciemnoszarej, składająca się raczej z plagioklazów i amfiboli i niewielkich ilości biotytu, kwarcu, piroksenu i innych. Używany jest jako materiał budowlany dział.

Czym jest Dział znaczenie w Słownik geografia D .

  • Dodano:
  • Autor: