GEOIDA co to jest
Definicja geoida co to jest. Czym jest Ziemia) pokrywająca się na morzach z ich powierzchnią.

Co to jest Geoida

Definicja GEOIDA: powierzchnia ekwipotencjalna ziemskiego pola grawitacyjnego (Ziemia) pokrywająca się na morzach z ich powierzchnią

Definicja Gleby Bagienne:
Co to jest gleb hydrogenicznych. Powstają w obniżeniach powierzchni terenu w konsekwencji odkładania się sporych ilości materiału organicznego w warunkach beztlenowych (tak zwany anaerobioza, będąca rezultatem geoida.
Definicja Góry Fałdowepasma:
Co to jest ze skał, które we wnętrzu skorupy ziemskiej przeszły mechanizm fałdowania i zostały wypiętrzone wskutek mechanizmów górotwórczych. Fałdy, tworzące góry fałdowe, mogą występować w wielu odmianach geoida.
Definicja Geobiont:
Co to jest organizm glebowy, który część albo całość życia spędza w glebie geoida.

Czym jest Geoida znaczenie w Słownik geografia G .

  • Dodano:
  • Autor: