GLEBA co to jest
Definicja gleba co to jest. Czym jest miąższości) wspólnie z żyjącymi w niej organizmami.

Co to jest Gleba

Definicja GLEBA: pedosfera, zwietrzała warstwa skorupy ziemskiej (do 2 m miąższości) wspólnie z żyjącymi w niej organizmami przemieszanymi z produktami ich rozkładu. Integralny składnik ekosystemów lądowych i niektórych płytkowodnych. Gleba powstaje w procesie glebotwórczym wskutek działania klimatu i organizmów, a w szczególności roślinności, na skałę macierzystą. Gleba warunkuje produkcję i rozkład biomasy i przepływ energii i obieg materii w ekosystemie. W okolicy części mineralnej, powstałej wskutek wietrzenia, ważnym jej składnikiem jest próchnica. Powstaje ona wskutek humifikacji, tzn. przetwarzania nierozłożonej materii organicznej z udziałem między innymi destruentów. Gleba zbudowana jest z warstw, jest to poziomów gleby, których następstwo od powierzchni ku dołowi nazywa się profilem glebowym. Typowy profil gleby złożona jest z:1) górnego poziomu próchnicznego (A),2) niżej leżącego mineralno-próchnicznego (A1)3) i pod nim - mineralnego (B),4) który położony jest na słabo, aczkolwiek w różnym stopniu przekształconym utworze macierzystym (C). Może nim być pierwotna miejscowa skała, która uległa rozdrobnieniu, bądź materiał przyniesiony poprzez wodę (napływowe gleby, aluwialne), lodowiec (osady lodowcowe), wiatr (osady eoliczne, na przykład lessy) albo przeniesiony dzięki działaniu siły ciążenia (materiały osuwiskowe, koluwialne)

Definicja Geografia:
Co to jest obiektem jest powłoka ziemska, jest to litosfera, hydrosfera, atmosfera, biosfera. Zwłaszcza geografia zajmuje się badaniem przestrzennego zróżnicowania komponentów powłoki ziemskiej pod względem gleba.
Definicja Geobiont:
Co to jest organizm glebowy, który część albo całość życia spędza w glebie gleba.
Definicja Gejzer:
Co to jest źródła (cieplicy), występujący w obszarze czynnego albo dopiero co wygasłego wulkanizmu, charakteryzujący się okresowym wyrzucaniem gorącej wody i pary wodnej (często). Otwór gejzeru na powierzchni gleba.

Czym jest Gleba znaczenie w Słownik geografia G .

  • Dodano:
  • Autor: