PŁOWE GLEBY co to jest
Definicja gleby płowe co to jest. Czym jest utworach średnioprzepuszczalnych, najczęściej na.

Co to jest Gleby Płowe

Definicja GLEBY PŁOWE: gleby lessives, typ gleb brunatnoziemnych, powstających na utworach średnioprzepuszczalnych, najczęściej na lessach, piaskach albo glinach morenowych, w warunkach klimatu umiarkowanego o rocznych sumach opadów 500-700 mm. W profilu widoczny jest niewielkiej miąższości poziom próchniczny barwy szarej, przechodzący niżej w zubożony w minerały ilaste, jasnożółty poziom przemywania (poziom płowy). Bezpośrednio pod nim znajduje się charakterystyczny dla gleb płowych ciemnożółty albo ciemnobrunatny poziom teksturalny (tak zwany poziom argillic), gdzie osadza się wymyty z wyższego poziomu materiał ilasty. Odznacza się gleby płowe: właściwe, zbrunatniałe, bielicowane, opadowo-glejowe, gruntowo-glejowe, zaciekowe i gleby płowe z poziomem agric. Występują na terenie całej Polski

Definicja Glob:
Co to jest figura ziemska bez jej atmosfery, kula ziemska gleby płowe.
Definicja Gleby Inicjalne:
Co to jest w startowym stadium rozwoju, gdzie mechanizm glebotwórczy ledwo zaznaczył cechy gleby, a nie wytworzył jeszcze profilu glebowego. Na właściwości takich gleb wpływ mają jeszcze skały macierzyste gleby płowe.
Definicja Góra Lodowa:
Co to jest szelfowego albo lądolodu figura lodu, która pływając po morzu albo oceanie etapowo topi się. Góra lodowa wystaje powyżej powierzchnię wody tylko w około 1/9 części swojej masy, może osiągnąć masę gleby płowe.

Czym jest Płowe Gleby znaczenie w Słownik geografia G .

  • Dodano:
  • Autor: