LASU GRANICA GÓRNA co to jest
Definicja górna granica lasu co to jest. Czym jest w górach uwarunkowana czynnikami klimatycznymi.

Co to jest Górna Granica Lasu

Definicja GÓRNA GRANICA LASU: naturalna granica występowania zwartego występowania drzew w górach uwarunkowana czynnikami klimatycznymi (klimatyczna granica lasu). Wraz ze wzrostem kontynentalizmu klimatu górna granica lasu podnosi się. Wymienia się w długich okresach wraz ze zmianami klimatu: etapami oziębiania i ocieplania. Może być sztucznie obniżona, w wyniku ingerencji człowieka. W Karpatach górna granica lasu przebiega na wysokości 1100-1550 (1650) m n.p.m., w zależności od lokalnych warunków (nachylenia i ekspozycji zbocza)

Definicja Góra Lodowa:
Co to jest szelfowego albo lądolodu figura lodu, która pływając po morzu albo oceanie etapowo topi się. Góra lodowa wystaje powyżej powierzchnię wody tylko w około 1/9 części swojej masy, może osiągnąć masę górna granica lasu.
Definicja Gleby Tundrowe:
Co to jest tundrowego, strefowe gleby obszarów tundry powstające w warunkach klimatu zimnego - niskie temperatury (średnia roczna od -12°C do -2°C), małe opady (do 400 mm rocznie), spora wilgotność względna górna granica lasu.
Definicja Gleby Bielicowe:
Co to jest gleby powstające w procesie bielicowania na ubogich piaskach, typowe dla lasów borealnych, z kolei w Polsce dla borów sosnowych (borów). Charakteryzują się kwaśnym odczynem i małą zawartością górna granica lasu.

Czym jest Lasu Granica Górna znaczenie w Słownik geografia G .

  • Dodano:
  • Autor: