FAŁDOWEPASMA GÓRY co to jest
Definicja góry fałdowepasma co to jest. Czym jest ziemskiej przeszły mechanizm fałdowania i zostały.

Co to jest Góry Fałdowepasma

Definicja GÓRY FAŁDOWEPASMA: górskie, zbudowane ze skał, które we wnętrzu skorupy ziemskiej przeszły mechanizm fałdowania i zostały wypiętrzone wskutek mechanizmów górotwórczych. Fałdy, tworzące góry fałdowe, mogą występować w wielu odmianach, różniących się pomiędzy sobą kształtem i metodą ułożenia warstw skalnych. Struktury fałdowe nigdy nie występują w czystej postaci, na ostateczny wygląd rzeźby gór fałdowych wpływają mechanizmy niszczenia i przemieszczania warstw skalnych, będące skutkiem działalności lodowców, rzek, czynników atmosferycznych i mechanizmów tektonicznych, prowadzących do zerwania ciągłości warstw skalnych i zaburzenia pierwotnej struktury fałdowej. Odpowiednikiem gór fałdowych są między innymi Himalaje, Alpy i Karpaty

Definicja Grota:
Co to jest geol. otwarte na zewnątrz wydrążenie w litej skale; jaskinia góry fałdowepasma.
Definicja Glob:
Co to jest figura ziemska bez jej atmosfery, kula ziemska góry fałdowepasma.
Definicja Geosynklina:
Co to jest pas skorupy ziemskiej słabszy od otaczających go płyt kontynentalnych. Wskutek zapadania się geosynkliny następuje gromadzenie się materiału o dużej miąższości, który fałdując się tworzy pasma gór góry fałdowepasma.

Czym jest Fałdowepasma Góry znaczenie w Słownik geografia G .

  • Dodano:
  • Autor: