MAKROKLIMAT co to jest
Definicja makroklimat co to jest. Czym jest charakterystyczny dla większych obszarów na Ziemi, na.

Co to jest Makroklimat

Definicja MAKROKLIMAT: klimat (zespół przedmiotów klimatologicznych) charakterystyczny dla większych obszarów na Ziemi, na przykład strefy, kontynentu, państwie, regionu. Makroklimat zależy od ogólnej cyrkulacji atmosferycznej, szerokości geograficznej, odległości od mórz i oceanów i orografii terenu. Po mikroklimacie i mezoklimacie makroklimat stanowi najwyższy stopień w hierarchii podziału klimatu

Definicja Marmur:
Co to jest powstała w procesie przeobrażenia skał węglanowych (wapieni, dolomitów) składająca się raczej z ziaren kalcytu. W zależności od domieszek może przybierać różne barwy: białą, szarą, różową makroklimat.
Definicja Meander:
Co to jest wygięcie koryta rzeki, charakterystyczne dla rzek nizinnych. Zaczątkiem meandra może być ławica piaszczysta, na której osadza się drobny materiał transportowany poprzez rzekę, co wymienia przepływ makroklimat.
Definicja Muszlowiec:
Co to jest należąca do ekipy skał organogenicznych. Stanowi wytwór nagromadzenia sporych ilości wapiennych muszli małży, ramienionogów, ślimaków, skorupiaków i amonitów, regularnie także szkieletów szkarłupni makroklimat.

Czym jest Makroklimat znaczenie w Słownik geografia M .

  • Dodano:
  • Autor: