MAKROKLIMAT co to jest
Definicja makroklimat co to jest. Czym jest charakterystyczny dla większych obszarów na Ziemi, na.

Co to jest Makroklimat

Definicja MAKROKLIMAT: klimat (zespół przedmiotów klimatologicznych) charakterystyczny dla większych obszarów na Ziemi, na przykład strefy, kontynentu, państwie, regionu. Makroklimat zależy od ogólnej cyrkulacji atmosferycznej, szerokości geograficznej, odległości od mórz i oceanów i orografii terenu. Po mikroklimacie i mezoklimacie makroklimat stanowi najwyższy stopień w hierarchii podziału klimatu

Definicja Mielizna:
Co to jest żwirowa płycizna w rzece albo morzu. Powstaje w wyniku osadzania materiału transportowanego poprzez wodę przy miejscowym zmniejszeniu szybkości jej płynięcia. W morzach - w miejscach, gdzie makroklimat.
Definicja Muł:
Co to jest błonisty osad występujący w naturalnych zbiornikach wód albo w ich pobliżu, złożony z drobnych cząstek mineralnych i organicznych; szlam makroklimat.
Definicja Masa Powietrza:
Co to jest o rozciągłości w poziomie rzędu tys. km, wyróżniający się zbliżonymi warunkami termicznymi i wilgotnościowymi i innymi cechami nabytymi poprzez dłuższy pobyt nad określonym typem podłoża makroklimat.

Czym jest Makroklimat znaczenie w Słownik geografia M .

  • Dodano:
  • Autor: