MEZOSFERA co to jest
Definicja mezosfera co to jest. Czym jest około 80 km, gdzie następuje stopniowy spadek temperatury.

Co to jest Mezosfera

Definicja MEZOSFERA: 1. geogr. warstwa atmosfery ponad stratosfery, do wysokości około 80 km, gdzie następuje stopniowy spadek temperatury od 0 do -80 st. C i zdarzenie świecenia atmosfery Ziemi. 2. geol. powłoka wnętrza kuli ziemskiej mieszcząca się pomiędzy astenosferą a barysferą, zbudowana ze skał stałych - gł. perydotytu; w innej teorii - dolna część górnego płaszcza Ziemi

Definicja Margiel:
Co to jest złożona z ziarna kalcytowego i minerałów ilastych, o barwie białej, szarej, brunatnej; odmiana zielona zawiera domieszkęglaukonitu; m. jest służący gł. do wyrobu cementu i nawozu mineralnego mezosfera.
Definicja Masa Powietrza:
Co to jest o rozciągłości w poziomie rzędu tys. km, wyróżniający się zbliżonymi warunkami termicznymi i wilgotnościowymi i innymi cechami nabytymi poprzez dłuższy pobyt nad określonym typem podłoża mezosfera.
Definicja Metasfera:
Co to jest warstwa atmosfery ziemskiej rozciągająca się na wysokości około 500-1500 km, pomiędzy termosferą a protosferą. W badaniach nad metasferą sporą rolę odgrywają sztuczne satelity Ziemi mezosfera.

Czym jest Mezosfera znaczenie w Słownik geografia M .

  • Dodano:
  • Autor: