DOLINY co to jest
Definicja oś doliny co to jest. Czym jest równej odległości od podstawy jej zboczy. W dolinach.

Co to jest Oś Doliny

Definicja OŚ DOLINY: linia biegnąca wzdłuż doliny jej geometrycznym środkiem, w równej odległości od podstawy jej zboczy. W dolinach wciosowych (wcios) oś doliny stanowi koryto cieku, w dolinach zaś płaskodennych oś doliny rzadko pokrywa się z biegiem cieku, który regularnie podcina jedno ze zboczy doliny, albo ma bieg kręty, o licznych zakolach i meandrach

Definicja Osady Pelagiczne:
Co to jest termin służący do ustalenia drobnoziarnistych osadów (średnice ziarn nie przekraczają 5 um), gromadzących się w dużej odległości od brzegu, na obszarach głębokich mórz oś doliny.
Definicja Oz:
Co to jest geol. długi wał o stromych stokach i falistej linii grzbietowej, złożony z piasku i żwiru naniesionych poprzez wody płynące pod lodowcem oś doliny.
Definicja Odwrócenie Rzeźby:
Co to jest wytworzenie się rzeźby terenu, gdzie wypukłym strukturom tektonicznym (zrębom, antyklinom) odpowiadają obniżenia terenu, a wklęsłym strukturom tektonicznym (rowom, synklinom) - wzniesienia terenu oś doliny.

Czym jest Doliny Oś znaczenie w Słownik geografia O .

  • Dodano:
  • Autor: