WODNA RETENCJA co to jest
Definicja retencja wodna co to jest. Czym jest opóźniające jej odpływ z danego terenu. Rozróżnia.

Co to jest Retencja Wodna

Definicja RETENCJA WODNA: naturalne zdarzenie okresowego magazynowania wody opadowej, opóźniające jej odpływ z danego terenu. Rozróżnia się: retencję wodną powierzchniową, a więc zatrzymanie wody w dolinach rzek, jeziorach, zbiornikach retencyjnych, bagnach, a również w formie lodu i śniegu, i retencję wodną podziemną, a więc występującą w skałach podłoża, gdzie tworzą się zbiorniki wody podziemnej, które sprzyjają powstawaniu wód mineralnych, bo woda uwięziona w podłożu, regularnie poprzez sporo lat, podlega mineralizacji, rozpuszczając skały, gdzie krąży. Retencja wodna jest istotnym elementem w gospodarce wodnej. Współczesne działania człowieka, na przykład nadmierne wycinanie lasów wywołują pomniejszenie retencji wodnej, co wywołuje negatywne konsekwencje, jak przyrost zagrożenia powodziowego

Definicja Rafa:
Co to jest geol. skała o pochodzeniu org. powstała ze szkieletów gł. koralowców, mszywiołów i glonów, występująca na małej głębokości albo nieco wystająca nad wodę w ciepłych morzach strefy międzyzwrotnikowej retencja wodna.
Definicja Roślinność Alpejska:
Co to jest wysokogórska, roślinność halna, roślinność pietra alpejskiego, a więc halnego (piętra roślinności) w górach. Trudne warunki życia (ostry klimat, płytkie, skaliste gleby) wywołują, że należą do niej retencja wodna.
Definicja Reper:
Co to jest trwały (zazwyczaj odciśnięty w odlewie żeliwnym) symbol, utrwalający w terenie pkt. sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m retencja wodna.

Czym jest Wodna Retencja znaczenie w Słownik geografia R .

  • Dodano:
  • Autor: