Krzyżówka WODNA RETENCJA co to jest
Definicja retencja wodna co to jest. Czym jest opóźniające jej odpływ z danego terenu. Rozróżnia co znaczy.

Czy przydatne?

Co to jest RETENCJA WODNA

Definicja RETENCJA WODNA: naturalne zdarzenie okresowego magazynowania wody opadowej, opóźniające jej odpływ z danego terenu. Rozróżnia się: retencję wodną powierzchniową, a więc zatrzymanie wody w dolinach rzek, jeziorach, zbiornikach retencyjnych, bagnach, a również w formie lodu i śniegu, i retencję wodną podziemną, a więc występującą w skałach podłoża, gdzie tworzą się zbiorniki wody podziemnej, które sprzyjają powstawaniu wód mineralnych, bo woda uwięziona w podłożu, regularnie poprzez sporo lat, podlega mineralizacji, rozpuszczając skały, gdzie krąży. Retencja wodna jest istotnym elementem w gospodarce wodnej. Współczesne działania człowieka, na przykład nadmierne wycinanie lasów wywołują pomniejszenie retencji wodnej, co wywołuje negatywne konsekwencje, jak przyrost zagrożenia powodziowego

Co znaczy Rankery:
Porównanie wykształconych gleb bezwęglanowych, wytworzonych wskutek wietrzenia różnych skał, na przykład piaskowców czy granitów, gdzie mechanizm glebotwórczy nie sięga głębiej niż 30 cm. Do rankerów należą w retencja wodna co znaczy.
Krzyżówka Regosole:
Dlaczego typ słabo wykształconych gleb mineralnych, powstających na luźnych, nie scementowanych lepiszczem skałach osadowych (na przykład glinach zwałowych, iłach, piaskach wydmowych, żwirach rzecznych). W retencja wodna krzyżówka.
Co to jest Rok Hydrologiczny:
Jak lepiej trwający podobnie jak rok kalendarzowy 12 miesięcy, lecz rozpoczynający się 1 listopada (w Polsce). Rok hydrologiczny to termin stosowany w hydrologii na ustalenie okresu, kiedy następuje pełny retencja wodna co to jest.
Słownik Równoleżnik:
Kiedy powstaje wskutek przecięcia powierzchni kuli o wyróżnionej osi poprzez płaszczyznę do tej osi prostopadłą. Gdy płaszczyzna owa przechodzi jednocześnie poprzez środek kuli, równoleżnik tytułujemy retencja wodna słownik.

Czym jest Wodna Retencja znaczenie w Słownik geografia R .

  • Dodano:
  • Autor: