WODNA RETENCJA co to jest
Definicja retencja wodna co to jest. Czym jest opóźniające jej odpływ z danego terenu. Rozróżnia.

Co to jest Retencja Wodna

Definicja RETENCJA WODNA: naturalne zdarzenie okresowego magazynowania wody opadowej, opóźniające jej odpływ z danego terenu. Rozróżnia się: retencję wodną powierzchniową, a więc zatrzymanie wody w dolinach rzek, jeziorach, zbiornikach retencyjnych, bagnach, a również w formie lodu i śniegu, i retencję wodną podziemną, a więc występującą w skałach podłoża, gdzie tworzą się zbiorniki wody podziemnej, które sprzyjają powstawaniu wód mineralnych, bo woda uwięziona w podłożu, regularnie poprzez sporo lat, podlega mineralizacji, rozpuszczając skały, gdzie krąży. Retencja wodna jest istotnym elementem w gospodarce wodnej. Współczesne działania człowieka, na przykład nadmierne wycinanie lasów wywołują pomniejszenie retencji wodnej, co wywołuje negatywne konsekwencje, jak przyrost zagrożenia powodziowego

Definicja Ripplemarki:
Co to jest wiatrowe, zmarszczki wydmowe - mikroformy charakterystyczne dla powierzchni piaszczystych (wybrzeża morskie, pustynie i tym podobne), stanowiące drobne (do kilku cm) regularne nabrzmienia i bruzdy na retencja wodna.
Definicja Radiolaryt:
Co to jest należąca do ekipy skał organogenicznych, powstająca wskutek nagromadzenia krzemionki, pochodzącej ze szkieletów radiolarii (promienice). Regularnie zawiera domieszki węglanu wapnia, związków żelaza retencja wodna.
Definicja Rezerwat Przyrody:
Co to jest prawną ochroną dla zachowania ekosystemów naturalnych albo półnaturalnych mających ważną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych albo krajobrazowych. Odznacza się rezerwaty: ścisłe retencja wodna.

Czym jest Wodna Retencja znaczenie w Słownik geografia R .

  • Dodano:
  • Autor: