ROGOWIEC co to jest
Definicja rogowiec co to jest. Czym jest występująca w formie warstw o niewielkiej grubości.

Co to jest Rogowiec

Definicja ROGOWIEC: skała osadowa pochodzenia chemicznego albo organicznego, występująca w formie warstw o niewielkiej grubości. Rogowiec zbudowany jest z krzemionki o strukturze bezpostaciowej albo skrytokrystalicznej - najczęściej w formie chalcedonu. Zwięzły i twardy o barwie szarej albo brunatnej. W Polsce występuje na obszarze Karpat fliszowych. Służący jako surowiec do produkcji materiałów ogniotrwałych

Definicja Równik:
Co to jest koło ogromne, które powstaje wskutek przecięcia powierzchni kuli o wyróżnionej osi poprzez płaszczyznę do tej osi prostopadłą, a jednocześnie przechodzącą poprzez środek kuli rogowiec.
Definicja Rów Oceaniczny:
Co to jest oceanu, podłużne (do kilku tys. km), wąskie (kilkadziesiąt do powyżej 100 km) i głębokie (poniżej 6000 m głębokości bezwzględnej, średnio 2000 m głębokości względnej), o stromych zboczach i płaskim rogowiec.
Definicja Regulacja Rzeki:
Co to jest prace hydrotechniczne powodujące zmianę profilu poprzecznego i podłużnego wybranego odcinka rzeki w celu polepszenia i ujednolicenia spływu wody, lodu i rumowiska rzecznego. Najczęściej klasyfikacja rogowiec.

Czym jest Rogowiec znaczenie w Słownik geografia R .

  • Dodano:
  • Autor: