RÓWNIK co to jest
Definicja równik co to jest. Czym jest kuli o wyróżnionej osi poprzez płaszczyznę do tej osi.

Co to jest Równik

Definicja RÓWNIK: koło ogromne, które powstaje wskutek przecięcia powierzchni kuli o wyróżnionej osi poprzez płaszczyznę do tej osi prostopadłą, a jednocześnie przechodzącą poprzez środek kuli

Definicja Roślinność:
Co to jest roślinne znajdujące się na danym obszarze, których układ przestrzenny tworzy krajobraz. Odznacza się 9 typów (grup formacji): lasy, formacje krzewiaste, sawanny i stepy, łąki i ziołorosla, formacje równik.
Definicja Ranczo:
Co to jest nazwa określająca spore, nie ogrodzone gospodarstwo prowadzące hodowlę bydła, koni albo owiec, stosowana w Ameryce Północnej i Południowej równik.
Definicja Relikt:
Co to jest ograniczona w swoim rozmieszczeniu populacja roślin albo zwierząt będąca pozostałością dawnego, większego zasięgu. Relikt klimatyczny - związany z chłodnymi i ubogimi siedliskami (torfowiskami równik.

Czym jest Równik znaczenie w Słownik geografia R .

  • Dodano:
  • Autor: