MASOWE RUCHY co to jest
Definicja ruchy masowe co to jest. Czym jest opierających na przemieszczaniu się zwietrzeliny, a.

Co to jest Ruchy Masowe

Definicja RUCHY MASOWE: ruchy grawitacyjne, ogół mechanizmów morfologicznych, opierających na przemieszczaniu się zwietrzeliny, a również powierzchniowej warstwy litej skały w dół stoku pod wpływem siły ciężkości. Uruchomieniu ruchów masowych sprzyja między innymi przesycenie zwietrzeliny wodą, rozmarznięcie wierzchniej warstwy zmrożonego gruntu, podcięcie albo zbytnie obciążenie stoku (na przykład w konsekwencji postawienia budynku), stworzenie fali akustycznej. Ich tempo i natężenie zależą raczej od nachylenia stoku i rodzaju i grubości zwietrzeliny. Do podstawowych rodzajów ruchów masowych należą: odpadanie i obrywanie, zachodzące na ścianach i stokach skalnych, osypywanie na stokach usypiskowych i osuwanie, osiadanie i pełzanie, występujące w obrębie stoków o mniejszych nachyleniach (powyżej 45°), zazwyczaj pokrytych utrwaloną zwietrzeliną

Definicja Rzeka:
Co to jest wodny, powstały wskutek połączenia strumieni albo potoków lub wypływający ze źródła, jeziora, bagna, lodowca. Za rzeki przyjmuje się cieki o odpowiedniej wielkości, na przykład w Polsce - o pow ruchy masowe.
Definicja Regresja Morza:
Co to jest cofanie się, ustępowanie morza z uprzednio zalanego lądu. Zachodzi w wyniku: 1) ruchów skorupy ziemskiej, powodujących podnoszenie się kontynentów albo obniżanie się dna morza, 2) zmian klimatycznych ruchy masowe.
Definicja Rój Wysp:
Co to jest rodzaj archipelagu złożonego z licznych, raczej niewielkich wysp rozmieszczonych bezładnie. Przykładami roju wysp są Sporady na Morzu Egejskim i Karoliny na Oceanie Spokojnym ruchy masowe.

Czym jest Masowe Ruchy znaczenie w Słownik geografia R .

  • Dodano:
  • Autor: