ZLEWNIA co to jest
Definicja zlewnia co to jest. Czym jest jeziora i tym podobne). Jeżeli miejscem tym jest ujście.

Co to jest Zlewnia

Definicja ZLEWNIA: region, z którego wody spływają do jednego miejsca (rzeki, jeziora i tym podobne). Jeżeli miejscem tym jest ujście rzeki do morza albo ujście do rzeki głównej, to taką zlewnię tytułujemy dorzeczem, a jeżeli to jest zbiornik morski - zlewiskiem danego morza. Granice zlewni wyznacza dział wodny, biegnący najczęściej grzbietami wzniesień. Zlewnia jest fundamentalną jednostką hydrograficzną

Definicja Zwierciadło Wód Podziemnych:
Co to jest strefą aeracji i saturacji, górny zasięg próżni skalnych i glebowych wypełnionych wolną wodą. Powyżej zwierciadło wód gruntowych występuje czasami strefa wód kapilarnych. Zwykle nie ono jest zlewnia.
Definicja Zbiorowisko Roślinne:
Co to jest ekologii na ustalenie każdego ugrupowania roślin o charakterze naturalnym albo półnaturalnym, zajmującego określony typ siedliska, na przykład zbiorowisko lasu liściastego, łąki wilgotnej itp zlewnia.
Definicja Zielona Rewolucja:
Co to jest zespół programów rozwoju rolnictwa, wprowadzonych poprzez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Żywności i Rolnictwa (FAO) w latach 60. XX w., mających na celu powiększenie produkcji roślin zlewnia.

Czym jest Zlewnia znaczenie w Słownik geografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: