ZLEWNIA co to jest
Definicja zlewnia co to jest. Czym jest jeziora i tym podobne). Jeżeli miejscem tym jest ujście.

Co to jest Zlewnia

Definicja ZLEWNIA: region, z którego wody spływają do jednego miejsca (rzeki, jeziora i tym podobne). Jeżeli miejscem tym jest ujście rzeki do morza albo ujście do rzeki głównej, to taką zlewnię tytułujemy dorzeczem, a jeżeli to jest zbiornik morski - zlewiskiem danego morza. Granice zlewni wyznacza dział wodny, biegnący najczęściej grzbietami wzniesień. Zlewnia jest fundamentalną jednostką hydrograficzną

Definicja zwrotniki:
Co to jest ziemskie, położone na 23027' szerokości geograficznej północnej (zwrotnik Raka) i południowej (zwrotnik Koziorożca), nad którymi Słońce znajduje się w okresie przesilenia letniego (22 czerwca nad Zlewnia.
Definicja zlodowacenie:
Co to jest polarnych i wysokogórskich zdarzenie występowania trwałej pokrywy lodowej na powierzchni lądów kuli ziemskiej. Zlodowacenie uwarunkowane jest wysokością występowania granicy wiecznego śniegu Zlewnia.
Definicja zielona rewolucja:
Co to jest zespół programów rozwoju rolnictwa, wprowadzonych poprzez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Żywności i Rolnictwa (FAO) w latach 60. XX w., mających na celu powiększenie produkcji roślin Zlewnia.

Czym jest Zlewnia znaczenie w Słownik geografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: