TEKTONICZNY ZRĄB co to jest
Definicja zrąb tektoniczny co to jest. Czym jest powierzchni Ziemi. To jest region wypiętrzony.

Co to jest Zrąb Tektoniczny

Definicja ZRĄB TEKTONICZNY: zrąb, horst, rodzaj uwarunkowanej geologicznie formy powierzchni Ziemi. To jest region wypiętrzony powyżej tereny sąsiednie, zazwyczaj o wydłużonym kształcie, ograniczony progami o charakterze uskoków. Rozróżnia się zręby tektoniczne pojedyncze (proste), ograniczone pojedynczymi uskokami, i zręby tektoniczne złożone, o strukturze schodkowej, ograniczone kilkoma uskokami z jednej strony. Zręby są metodą charakterystyczną dla rzeźby wyżynnej i gór starych. W Polsce występują na przykład w Sudetach i na Wyżynie Krakowskiej, między innymi na terenie Krakowa leży zrąb Sowińca

Definicja Zerwa:
Co to jest powierzchni Ziemi, powstałej w konsekwencji osiadania materiału skalnego, którego efektem jest wyciskanie materiału z podłoża. Osiadanie to zachodzi wzdłuż pionowej, skośnej albo wklęsłej powierzchni zrąb tektoniczny.
Definicja Zasilanie Rzeki:
Co to jest dostarczanie do rzeki wody pochodzącej z opadów atmosferycznych, ze źródeł, z dopływów rzeki, z lodowców, z topniejącego śniegu, z wód aluwialnych. Zasilanie rzeki jest fundamentem jednego z zrąb tektoniczny.
Definicja Zlewnia:
Co to jest wody spływają do jednego miejsca (rzeki, jeziora i tym podobne). Jeżeli miejscem tym jest ujście rzeki do morza albo ujście do rzeki głównej, to taką zlewnię tytułujemy dorzeczem, a jeżeli to jest zrąb tektoniczny.

Czym jest Tektoniczny Zrąb znaczenie w Słownik geografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: