ZWIETRZELINA co to jest
Definicja zwietrzelina co to jest. Czym jest Z. powstała w wyniku wietrzenia mechanicznego stanowi.

Co to jest Zwietrzelina

Definicja ZWIETRZELINA: materiał skalny będący wytworem mechanizmów wietrzenia skał. Z. powstała w wyniku wietrzenia mechanicznego stanowi zespół okruchów skalnych różnej wielkości, lecz jej skład chemiczny jest taki sam jak materiału wyjściowego. Zwietrzelina powstała w wyniku wietrzenia chemicznego stanowi wytwór, którego skład chemiczny został znacząco zmieniony w relacji do materiału wyjściowego

Definicja złoże:
Co to jest nagromadzenie surowców mineralnych w skorupie ziemskiej, stwarzające warunki do ich opłacalnego wydobycia. Stworzenie złoża mineralnego powiązane jest z wieloma procesami fizykochemicznymi i Zwietrzelina.
Definicja zasilanie rzeki:
Co to jest dostarczanie do rzeki wody pochodzącej z opadów atmosferycznych, ze źródeł, z dopływów rzeki, z lodowców, z topniejącego śniegu, z wód aluwialnych. Zasilanie rzeki jest fundamentem jednego z Zwietrzelina.
Definicja zapora wodna:
Co to jest hydrotechniczna w formie wału albo muru przegradzającego w poprzek koryto rzeki. Zapory wodne wznosi się w celu utworzenia zbiorników retencyjnych. Reguluje się je wg: materiału, z którego są Zwietrzelina.

Czym jest Zwietrzelina znaczenie w Słownik geografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: