ZWROTNIKI co to jest
Definicja zwrotniki co to jest. Czym jest geograficznej północnej (zwrotnik Raka) i południowej.

Co to jest Zwrotniki

Definicja ZWROTNIKI: dwa równoleżniki ziemskie, położone na 23027' szerokości geograficznej północnej (zwrotnik Raka) i południowej (zwrotnik Koziorożca), nad którymi Słońce znajduje się w okresie przesilenia letniego (22 czerwca nad zwrotnikiem Raka) albo zimowego (23 grudnia nad zwrotnikiem Koziorożca). Zwrotniki ograniczają strefę przyrównikową, gdzie Słońce może być obserwowane w zenicie (promienie słoneczne padają wówczas prostopadle do powierzchni Ziemi)

Definicja Zielona Rewolucja:
Co to jest zespół programów rozwoju rolnictwa, wprowadzonych poprzez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Żywności i Rolnictwa (FAO) w latach 60. XX w., mających na celu powiększenie produkcji roślin zwrotniki.
Definicja Zlewnia:
Co to jest wody spływają do jednego miejsca (rzeki, jeziora i tym podobne). Jeżeli miejscem tym jest ujście rzeki do morza albo ujście do rzeki głównej, to taką zlewnię tytułujemy dorzeczem, a jeżeli to jest zwrotniki.
Definicja Zator Lodowy:
Co to jest lodowej na rzece w wyniku zatamowania jej swobodnego spływu poprzez jakąś przeszkodę. W Polsce zatory lodowe tworzą się zazwyczaj w dolnych odcinkach Wisły i Bugu, gdyż w okresie gdy w górnym biegu zwrotniki.

Czym jest Zwrotniki znaczenie w Słownik geografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: