ZWROTNIKI co to jest
Definicja zwrotniki co to jest. Czym jest geograficznej północnej (zwrotnik Raka) i południowej.

Co to jest Zwrotniki

Definicja ZWROTNIKI: dwa równoleżniki ziemskie, położone na 23027' szerokości geograficznej północnej (zwrotnik Raka) i południowej (zwrotnik Koziorożca), nad którymi Słońce znajduje się w okresie przesilenia letniego (22 czerwca nad zwrotnikiem Raka) albo zimowego (23 grudnia nad zwrotnikiem Koziorożca). Zwrotniki ograniczają strefę przyrównikową, gdzie Słońce może być obserwowane w zenicie (promienie słoneczne padają wówczas prostopadle do powierzchni Ziemi)

Definicja Zamglenie:
Co to jest mikroskopijnych kropelek wody albo zwilżonych cząstek higroskopijnych, powstająca w wyniku kondensacji pary wodnej w przyziemnej warstwie powietrza. W trakcie zamglenia widzialność się minimalizuje zwrotniki.
Definicja Zielona Rewolucja:
Co to jest zespół programów rozwoju rolnictwa, wprowadzonych poprzez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Żywności i Rolnictwa (FAO) w latach 60. XX w., mających na celu powiększenie produkcji roślin zwrotniki.
Definicja Zorza Polarna:
Co to jest luminescencja) występujące w górnych warstwach atmosfery (w jonosferze albo egzosferze) na wysokości od 65 do 400 km (rzadko do 1200 km) nad powierzchnią Ziemi, najczęściej w odległości 20-25° od zwrotniki.

Czym jest Zwrotniki znaczenie w Słownik geografia Z .

  • Dodano:
  • Autor: