PATRYSTYKA co to jest
Definicja PATRYSTYKA. Co znaczy VIII w. przed naszą erą poprzez ojców Kościoła, kładący podwaliny.

Co to jest PATRYSTYKA

Definicja PATRYSTYKA: mechanizm filozoficzny tworzony w II-VIII w. przed naszą erą poprzez ojców Kościoła, kładący podwaliny doktrynalne pod filozofię chrześcijańską; patrystyka dzieliła się na apologetyczną (obrona wiary wobec wrogów Kościoła, ukazywanie jej zgodności z wymogami rozumu) i systematyczną (całościowe opracowywanie ideologii chrześcijańskiej); z racji na miejsce stworzenia patrystyki dzieli się ona na filozofię Wschodu i Zachodu, a jej fundamentalne dogmaty zostały ustalone po soborze nicejskim w 325 n.e.; patrystyka przeszła cztery etapy rozwojowe: mechanizm gnostyków, ojców aleksandryjskich, ojców kapadockich, mechanizm Augustyna

Czym jest PATRYSTYKA znaczenie w Słownik filozofia P .