PRAWO STWORZENIA co to jest
Definicja PRAWO STWORZENIA. Co znaczy fundamentalne prawo tłumaczące różnorodność bytów.

Co to jest PRAWO STWORZENIA

Definicja PRAWO STWORZENIA: wg Hoene-Wrońskiego powszechne, fundamentalne prawo tłumaczące różnorodność bytów istniejących w świecie (byt stwarza się na drodze podziałów z racji na tkwiące w nim przeciwieństwa) i wyznaczające kierunek rozwoju każdej istoty, pragnącej osiągnąć użytek; prawo to stwarza sposobność przejścia ludzkości od ustroju pełnego przeciwieństw (chrematycznego) do ustroju rozumnego (achrematycznego), pozbawionego antagonizmów

Czym jest PRAWO STWORZENIA znaczenie w Słownik filozofia P .