PRESOKRATYCZNY co to jest
Definicja PRESOKRATYCZNY. Co znaczy odnoszący się do filozofii uprawianej przed Sokratesem, której.

Co to jest PRESOKRATYCZNY

Definicja PRESOKRATYCZNY: poprzedzający myśl Sokratesa, termin odnoszący się do filozofii uprawianej przed Sokratesem, której przedstawicielami byli między innymi Tales z Miletu, Heraklit z Efezu, Zenon z Elei i Anaksagoras, a której kluczowym celem było między innymi dowodzenie, iż w naturze kryją się zasady, dzięki którym można objaśniać świat

Czym jest PRESOKRATYCZNY znaczenie w Słownik filozofia P .