PRZESTRZEŃ co to jest
Definicja PRZESTRZEŃ. Co znaczy edukacji różnie definiowano, jednak zazwyczaj ujmowano jako atrybut.

Co to jest PRZESTRZEŃ

Definicja PRZESTRZEŃ: jedno z tych pojęć, które w dziejach edukacji różnie definiowano, jednak zazwyczaj ujmowano jako atrybut materii i przez wzgląd na czasem; dla Kanta przestrzeń oznaczała subiektywny twór poznającego podmiotu, będący z nim w ścisłym związku, pozostający w jego wyobrażeniu, kiedy wyłączone zostaje wrażenie zmysłowe, jako definicja a priori, będąc czymś koniecznym i powszechnym, o czym przekonują następujące dowody: 1. nie można przestrzeni zbadać empirycznie (na przykład dotknąć jej), 2. nie ma ani "wnętrza", ani "zewnętrza", 3. nie można jej usunąć z naszych myśli, tzn. nie można sobie wyobrazić jej braku, 4. jest bytem subiektywnym, nierozerwalnie złączonym z czasem, 5. nie należy do świata rzeczy, 6. jest za to porządkiem ujmującym te rzeczy, 7. jest dla materii metodą zmysłowości; odmiennie ujmował przestrzeń Newton, dla którego, podobnie jak czas, był to byt samoistny, obiektywnie istniejący, gdzie mieszczą się elementy; przeciwnego zdania był Leibniz, dla którego przestrzeń była definicją względnym, stanowiącym porządek dla współistnienia rzeczy; podobnego zdania był Einstein, który dostrzegał przestrzeń i czas w powiązaniu z materią, twierdząc, iż gdyby zniknęła w kosmosie cała materia, wspólnie z nią zniknęłyby przestrzeń i czas

Czym jest PRZESTRZEŃ znaczenie w Słownik filozofia P .