PRZYRODA co to jest
Definicja PRZYRODA. Co znaczy zbudowany poprzez demiurga; w porównaniu z ideami i duszą twór.

Co to jest PRZYRODA

Definicja PRZYRODA: wg Platona najpośledniejszy rodzaj bytu zbudowany poprzez demiurga; w porównaniu z ideami i duszą twór niedoskonały, lecz ułożony celowo i rozumnie, zasadą jego istnienia jest harmonia; dla Arystotelesa to twór substancjalny, dynamiczny i również celowo się rozwijający; dla Schellinga to twór pełen życia, siły, potencjału twórczego; w ujęciu Hegla to postać bytu, idea, która oddzieliła się od myśli, jest antytezą definicje, a więc pierwotnej postaci bytu; wraz z ideą tworzy syntezę ducha; wg Marksa i Engelsa to byt materialny będący w nieustannym ruchu, wytwarzający coraz to nowe jakości, gdzie toczy się walka ścierających się przeciwieństw; w koncepcji Whitedeada to organizm zdolny do rozwoju, do tworzenia czegoś nowego na bazie czegoś starego

Czym jest PRZYRODA znaczenie w Słownik filozofia P .