SˇDY SYNTETYCZNE co to jest
Definicja SˇDY SYNTETYCZNE. Co znaczy poprzez Kanta, które w orzeczeniu zdania wypowiadają coś, co.

Co to jest Syntetyczne Sˇdy

Definicja SˇDY SYNTETYCZNE: jeden z typów sądów sformułowanych poprzez Kanta, które w orzeczeniu zdania wypowiadają coś, co nie jest zawarte w podmiocie tego zdania; sądy takie poszerzają naszą wiedzę, ponieważ dodają nowe definicje do zbioru już istniejących; są sądami a priori i a posteriori; te ostatnie opierają się na doświadczeniu, natomiast sądy syntetyczne a priori stanowią fundament naszej wiedzy i wprawdzie nie mają związku z doświadczeniem, niemniej stanowią stałą "formę zmysłowości" człowieka, tzn. istnieją subiektywnie, stale w naszym umyśle i nie można ich usunąć; naukami, które zawierają tego typu sądy, są matematyka i przyrodoznawstwo

Czym jest Syntetyczne Sˇdy znaczenie w Słownik filozofia S .