SZKOŁA MEGAREJSKA co to jest
Definicja SZKOŁA MEGAREJSKA. Co znaczy starożytnej Grecji na przełomie IV/III w. przed naszą erą.

Co to jest Megarejska Szkoła

Definicja SZKOŁA MEGAREJSKA: szkoła filozoficzna działająca w starożytnej Grecji na przełomie IV/III w. przed naszą erą, założona poprzez Euklidesa, przyjaciela Sokratesa, gdzie uprawiano erystykę, sztukę dyskutowania; zamiast dociekać prawdy, dążono do przekonania i pokonania przeciwnika w dyskursie, bez emocji po czyjej stronie była racja; posługiwano się przy tym sposobami stosowanymi już poprzez Zenona z Elei, tzn. szukaniem antynomii i doprowadzaniem do absurdu zwalczanego poglądu; wskazywano na paradoksy w otaczającym człowieka świecie - odpowiednikiem może być paradoks kłamcy sformułowany poprzez ucznia Euklidesa, Eubulidesa: jeśli kłamca mówi, iż kłamie, to mówi prawdę i kłamie

Czym jest Megarejska Szkoła znaczenie w Słownik filozofia S .