Oceń przydatność:

     

Definicja: Kandela

» jednostka miary światłości (natężenia źródła światła). 1 k. jest to światłość, jaką ma wkierunku prostopadłym powierzchnia 1/6000000 m2 powierzchni ciała doskonale czarnego, wtemperaturze krzepnięcia platyny 2042,15 K (1769 C), pod ciśnieniem normalnym, tj. 101325 Pa.

Inne pojęcia z fizyki na literę K

Podobne definicje:

  • stopy oporowe - stopy, które posiadają dużą oporność elektryczną właściwą
  • gram - jednostka masy równa 10-3 kg
  • nośniki prądu - naładowane cząstki biorące udział wprzenoszeniu ładunku
  • mikroprojektor jonowy - bezsoczewkowe urządzenie obardzo dużej zdolności
  • godzina - jednostka czasu; 1 h = 3600 s = 60 min; stanowi 1/24 doby

Co oznacza kandela? wytłumaczenie pojęcia.