Oceń przydatność:

     

Definicja: Kandela

» jednostka miary światłości (natężenia źródła światła). 1 k. jest to światłość, jaką ma wkierunku prostopadłym powierzchnia 1/6000000 m2 powierzchni ciała doskonale czarnego, wtemperaturze krzepnięcia platyny 2042,15 K (1769 C), pod ciśnieniem normalnym, tj. 101325 Pa.

Inne pojęcia z fizyki na literę K

Podobne definicje:

  • powłoka elektronowa - grupa elektronów watomie otej samej głównej liczbie
  • widzenie - proces odbierania przez żywe organizmy informacji
  • topnienie - zmiana stanu skupienia, wwyniku której krystaliczne ciało
  • Fahrenheita skala - skala temperatury używana jeszcze wkrajach anglosaskich
  • skraplarki - urządzenia do skraplania gazów. We współczesnych s

Co oznacza kandela? wytłumaczenie pojęcia.