Oceń przydatność:

     

Definicja: Kandela

» jednostka miary światłości (natężenia źródła światła). 1 k. jest to światłość, jaką ma wkierunku prostopadłym powierzchnia 1/6000000 m2 powierzchni ciała doskonale czarnego, wtemperaturze krzepnięcia platyny 2042,15 K (1769 C), pod ciśnieniem normalnym, tj. 101325 Pa.

Inne pojęcia z fizyki na literę K

Podobne definicje:

  • argon - pierwiastek chemiczny zerowej grupy układu okresowego
  • fotojonizacja - jonizacja atomów lub cząsteczek wywołana promieniowaniem
  • para nienasycona - para, która ma mniejszą gęstość niż para nasycona wdanej
  • stereofonia - metoda odtwarzania dźwięku, tworząca wrażenie jego
  • cer - pierwiastek chemiczny III grupy układu okresowego

Co oznacza kandela? wytłumaczenie pojęcia.