Oceń przydatność:

     

Definicja: Kandela

» jednostka miary światłości (natężenia źródła światła). 1 k. jest to światłość, jaką ma wkierunku prostopadłym powierzchnia 1/6000000 m2 powierzchni ciała doskonale czarnego, wtemperaturze krzepnięcia platyny 2042,15 K (1769 C), pod ciśnieniem normalnym, tj. 101325 Pa.

Inne pojęcia z fizyki na literę K

Podobne definicje:

  • Hartmana wzór - wzór wyrażający zależność współczynnika załamania światła n
  • drgania anharmoniczne - drgania (np. mechaniczne), jakie powstają, gdy siła nie
  • polaryzacja światła - porządkowanie drgań wektora elektrycznego, które następuje
  • rotacja - jedno zpodstawowych pojęć wteorii pól wektorowych ( pole
  • Danysz, Marian - fizyk polski, od 1954 prof. Uniwersytetu Warszawskiego, a

Co oznacza kandela? wytłumaczenie pojęcia.