PROMIENIE KATODOWE co to jest
Co znaczy katodowe promienie? W fizyce z katody wkierunku prostopadłym do jej powierzchni wwyniku.

Definicja Katodowe Promienie

Co to jest KATODOWE PROMIENIE: strumień szybkich elektronów, wylatujących zdużą prędkością z katody wkierunku prostopadłym do jej powierzchni wwyniku bombardowania jej jonami dodatnimi. P. k. obserwuje się przy sporym rozrzedzeniu gazu (0,1 mm Hg imniej). Mają one szereg własności: mogą jonizować gaz, powodują fluorescencję cieczy iciał stałych, powodują zjawiska fotochemiczne, podlegają silnemu pochłanianiu i posiadają bardzo mocne działanie bakteriobójcze używane wmedycynie

Czym jest Promienie Katodowe znaczenie w Słownik fizyka na K .