KIRCHHOFFA PRAWA co to jest
Co znaczy Kirchhoffa prawa? W fizyce elektrycznych. Pierwsze p. K. mówi, iż suma algebraiczna.

Definicja Kirchhoffa Prawa

Co to jest KIRCHHOFFA PRAWA: dwa prawa opisujące przepływ prądu stałego wobwodach elektrycznych. Pierwsze p. K. mówi, iż suma algebraiczna prądów Ik wpływających do węzła sieci elektrycznej iwypływających zniego jest równa zeru, nie mniej jednak prądy dopływające uważane jest za dodatnie, aodpływające za ujemne,gdzie n - liczba przewodników, schodzących się wwęźle. Drugie p. K. mówi, iż wobwodzie zamkniętym, wybranym dowolnie zrozgałęzionej sieci, suma algebraiczna iloczynów natężeń prądów Ik ioporów elektrycznych Rk odpowiednich odcinków obwodu równa się sumie algebraicznej występujących wnich sił elektromotorycznychk = k.Za dodatnie przyjmuje się prądy zgodne zkierunkiem obchodzenia obwodu i te źródła SEM, które wytwarzają prądy także zgodne ztym kierunkiem. Odpowiedni układ równań pozwala na obliczenie szukanej wielkości

Czym jest Kirchhoffa prawa znaczenie w Słownik fizyka na K .