KRIOSTAT co to jest
Co znaczy kriostat? W fizyce przestrzeni zmożliwością jej zmiany iścisłej kontroli. To jest.

Definicja Kriostat

Co to jest KRIOSTAT: urządzenie do utrzymywania niskiej temperatury wzamkniętej przestrzeni zmożliwością jej zmiany iścisłej kontroli. To jest zazwyczaj specjalne naczynie opodwójnych ściankach, między którymi utrzymuje się próżnię (w celu możliwie najlepszej izolacji), ochładzane gazem skroplonym. Jeżeli takim gazem jest ciekły hel, to wk. można utrzymywać temperaturę 0,7 K (-191,2 C)

Czym jest Kriostat znaczenie w Słownik fizyka na K .