MECHANIKA KWANTOWA co to jest
Co znaczy kwantowa mechanika? W fizyce wskalach molekularnej, atomowej ijądrowej (10-7 ¸ 10-14 m.

Definicja Kwantowa Mechanika

Co to jest KWANTOWA MECHANIKA: dział fizyki teoretycznej opisujący zjawiska fizyczne wskalach molekularnej, atomowej ijądrowej (10-7 ¸ 10-14 m). M. k. opiera się na trzech hipotezach: (1) hipotezie okwantach energii Plancka, który założył, iż energia oscylatora harmonicznego może przybierać tylko pewne określone wartości dyskretne, różniące się od siebie ocałkowitą wielokrotność elementarnej porcji energii (kwantu energii); (2) hipotezie okwantach energii elektromagnetycznej Einsteina, który przyjął, iż promieniowanie elektromagnetyczne jest strumieniem fotonów, a więc cząstek oenergii E = h , gdzie h - tak zwany stała Plancka, - częstość promieniowania; i na (3) hipotezie ofalowych własnościach materii de Brogliea, który zaproponował, by dualizm falowo-korpuskularny, przypisywany falom elektromagnetycznym, rozciągnąć także na wszystkie inne cząstki na przykład elektrony, atomy. Wprowadzenie definicje kwantu energii doprowadziło do opracowania modelu atomu ( atom Bohra). M. k. posługuje się zaawansowanym aparatem matematycznym do opisu zmiany wczasie iprzestrzeni wybranego układu kwantowego. Zobacz także Schrdingera równanie

Czym jest Mechanika Kwantowa znaczenie w Słownik fizyka na K .