KWANTOWE LICZBY co to jest
Co znaczy kwantowe liczby? W fizyce kwantowej stan stacjonarny układu na przykład atomu, jądra.

Definicja Kwantowe Liczby

Co to jest KWANTOWE LICZBY: liczby całkowite albo połówkowe charakteryzujące wmechanice kwantowej stan stacjonarny układu na przykład atomu, jądra, cząsteczki. Powiązane są one ztymi wartościami wielkości fizycznej, które mogą przyjmować tylko określone, dyskretne wartości, awięc zenergią, pędem, momentem pędu. Stan elektronu watomie na przykład opisują cztery l.k. (n, l, m, s): n - kluczowa liczba kwantowa (n = 1, 2, 3,... ), oznaczająca numer dozwolonego poziomu energetycznego, na którym znajduje się elektron; l - orbitalna liczba kwantowa ( l = 0, 1, 2, ...., n - 1), oznaczająca numery stanów (dla danego n) oróżnej wartości momentu pędu elektronu; m - magnetyczna liczba kwantowa (m = - l, (- l +1),...0, ..., + l), związana zmożliwymi rzutami momentu pędu elektronu na orbicie na kierunek zewnętrznego pola magnetycznego; s - spinowa liczba kwantowa (s = +1/2, - 1/2 ), oznaczająca możliwe rzuty spinu elektronu na zaznaczony kierunek pola magnetycznego. Dla głównej liczby kwantowej na przykład n = 3 będziemy mieli: l = 0, 1, 2, m = -2, -1, 0, 1, 2 is = -½, ½ . Należy zdawać sobie sprawę, iż Bohr wprowadził l.k. jako postulat ( atom Bohra), w trakcie gdy w kwantowej mechanice wynikają one zrozwiązań równania Schrdingera

Czym jest kwantowe liczby znaczenie w Słownik fizyka na K .