KONTAKTOWE NAPIĘCIE co to jest
Co znaczy napięcie kontaktowe? W fizyce dlatego, iż kontaktujące się ciała posiadają różną gęstość.

Definicja Napięcie Kontaktowe

Co to jest NAPIĘCIE KONTAKTOWE: napięcie występujące na kontakcie dwóch ciał. Powstaje ono dlatego, iż kontaktujące się ciała posiadają różną gęstość gazu elektronów swobodnych. Na kontakcie elektrony zjednego ciała dyfundują do drugiego. Ciało owyższej gęstości gazu elektronowego ładuje się dodatnio, aciało omniejszej gęstości ujemnie. Powstające wówczas pole elektryczne przeciwdziała dalszej dyfuzji, ostatecznie określa się równowaga dynamiczna. N.k. może powstać na styku ciał, zktórych co najmniej jedno posiada elektrony swobodne

Czym jest Kontaktowe Napięcie znaczenie w Słownik fizyka na N .