NATĘŻENIE DŹWIĘKU co to jest
Co znaczy natężenie dźwięku? W fizyce powierzchnię 1 m2 ustawioną prostopadle do kierunku.

Definicja Natężenie Dźwięku

Co to jest NATĘŻENIE DŹWIĘKU: liczba energii przenoszonej poprzez falę akustyczną poprzez powierzchnię 1 m2 ustawioną prostopadle do kierunku rozchodzenia się fali. Natężenie kulistej fali bieżącej jest odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości. N.d. wyrażamy wW/m2

Czym jest natężenie dźwięku znaczenie w Słownik fizyka na N .