DYNAMIKI ZASADY NEWTONA co to jest
Co znaczy Newtona zasady dynamiki? W fizyce które nie działa siła albo wypadkowa sił działających.

Definicja Newtona Zasady Dynamiki

Co to jest NEWTONA ZASADY DYNAMIKI: trzy zasady onastępującym brzmieniu: I. Każde ciało, na które nie działa siła albo wypadkowa sił działających równa jest zeru, pozostaje wspoczynku albo porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. II. Pod wpływem działającej siły ciało porusza się ruchem wktórym przyspieszenie a jest wprost proporcjonalne do siły F, aodwrotnie proporcjonalne do masy ciała m, a = F/m. III. Jeżeli ciało A działa na ciało B pewną siłą, to ciało B działa na ciało A ztaką samą siłą co do wartości bezwzględnej, lecz przeciwnie skierowaną (zasada akcji ireakcji)

Czym jest Dynamiki Zasady Newtona znaczenie w Słownik fizyka na N .