PASMOWA TEORIA co to jest
Co znaczy pasmowa teoria? W fizyce elektronów walencyjnych poruszających się wperiodycznym.

Definicja Pasmowa Teoria

Co to jest PASMOWA TEORIA: kwantowa teoria ciała stałego, opisująca właściwości elektronów walencyjnych poruszających się wperiodycznym potencjale sieci krystalicznej. Zakłada, iż elektrony zzewnętrznej powłoki wmetalu stają się wspólne iporuszają się wperiodycznym polu sieci krystalicznej, której węzły obsadzone są poprzez dodatnie rdzenie atomowe (atomy bez zewnętrznych elektronów). Dzięki t.p. wyjaśniono główne własności ciał stałych. Jest ona fundamentem współczesnej fizyki ciała stałego

Czym jest pasmowa teoria znaczenie w Słownik fizyka na P .