co to jest
Co znaczy pęd? W fizyce masy ciała m (wielkości skalarnej) ijego prędkości v, p = mv. P. ma zatem.

Definicja Pęd

Co to jest PĘD: podstawowa rozmiar dynamiczna, wektor. P. jest iloczynem masy ciała m (wielkości skalarnej) ijego prędkości v, p = mv. P. ma zatem kierunek izwrot prędkości. Jeżeli wypadkowa sił zewnętrznych działających na układ jest równa zeru, to p. układu pozostaje stały. To jest jedna zpodstawowych zasad zachowania wmechanice. Zmiana p. może następować tylko pod wpływem zewnętrznych oddziaływań. Zasada zachowania p. tłumaczy zasadę napędu odrzutowego. P.cząstek zzerową masą spoczynkową (fotony) jest zdefiniowany następująco: p = h/c, gdzie h - stała Plancka, - częstotliwość drgań, c - szybkość światła; p.światła przejawia się wciśnieniu światła. W mechanice relatywistycznej p. cząstki swobodnej omasie spoczynkowej m wyrażony jest wzorem:,gdzie c - szybkość światła

Czym jest pęd znaczenie w Słownik fizyka na P .