POLARYZACJA ATOMU co to jest
Co znaczy polaryzacja atomu? W fizyce elektrycznym, która skutkuje przesunięcie środka ciężkości.

Definicja Polaryzacja Atomu

Co to jest POLARYZACJA ATOMU: deformacja chmury elektronowej wzewnętrznym polu elektrycznym, która skutkuje przesunięcie środka ciężkości ładunku ujemnego (elektronów) względem ładunku dodatniego (jądra) prowadząc do stworzenia indukowanego momentu dipolowego p = 0 E, gdzie E - natężenie zewnętrznego pola elektrycznego, - polaryzowalność atomu 0 -przenikalność dielektryczna próżni

Czym jest polaryzacja atomu znaczenie w Słownik fizyka na P .