PÓŁPRZEWODNIKI co to jest
Co znaczy półprzewodniki? W fizyce przewodność metali, lecz większej niż przewodność izolatorów. W.

Definicja Półprzewodniki

Co to jest PÓŁPRZEWODNIKI: substancje oprzewodności elektrycznej mniejszej niż przewodność metali, lecz większej niż przewodność izolatorów. W modelu pasmowym ciała stałego substancje te charakteryzują się istnieniem przerwy energetycznej oddzielającej pasmo walencyjne od pasma przewodnictwa oszerokości do 1 eV. Charakteryzują się także itym, iż ze wzrostem temperatury maleje ich opór elektryczny. P. są pierwiastki krzem igerman i związki pierwiastków grup trzeciej ipiątej albo drugiej iszóstej układu okresowego. Najistotniejszą właściwością p., determinującą ich właściwości, jest szerokość przerwy energetycznej. Szerokość ta może być modyfikowana poprzez wprowadzanie do krzemu albo germanu domieszek trójwartościowych (akceptorów) albo pięciowartościowych (donorów). W pierwszym przypadku nośnikami większościowymi są dziury, p. tego typu nazywany jest półprzewodnikiem typu p, wdrugim przypadku nośnikami większościowymi są elektrony, ap. jest typu n

Czym jest półprzewodniki znaczenie w Słownik fizyka na P .