POWIETRZE co to jest
Co znaczy powietrze? W fizyce suchego powietrza jest następujący: 78,026% azotu, 21% tlenu, 0,03.

Definicja Powietrze

Co to jest POWIETRZE: mieszanina gazów stanowiąca atmosferę ziemską. Średni skład suchego powietrza jest następujący: 78,026% azotu, 21% tlenu, 0,03% dwutlenku węgla, 0,014% wodoru, 0,93% gazów szlachetnych (jednoatomowe: argon, neon, hel, ksenon). Średnia masa cząsteczek 28,96. Powietrze można skroplić, wówczas jest błękitną ruchliwą cieczą, która wrze wtemperaturze 80 K

Czym jest powietrze znaczenie w Słownik fizyka na P .