PRÓŻNIA co to jest
Co znaczy próżnia? W fizyce ciśnieniem mniejszym od ciśnienia atmosferycznego. P. dzielimy na.

Definicja Próżnia

Co to jest PRÓŻNIA: stan gazu, który znajduje się wzamkniętym naczyniu pod ciśnieniem mniejszym od ciśnienia atmosferycznego. P. dzielimy na wysoką, średnią iniską. Podziału dokonano z racji na rozmiar średniej drogi swobodnej cząsteczek gazu. Jeżeli droga ta jest większa od rozmiarów naczynia, wktórym znajduje się gaz, wówczas mówimyop. wysokiej, jeżeli droga swobodna jest porównywalna zrozmiarami naczynia, mamy p. średnią, agdy droga swobodna jest mniejsza od rozmiarów naczynia,p. jest niska. W razie badań nad powierzchnią ciała stałego ibadania zjawisk fizycznych zachodzących na powierzchni niezbędne jest utrzymanie czystej powierzchni poprzez dostatecznie długi moment (dłuższy od trwania pomiarów), wtedy konieczne jest otrzymanie próżni bardzo wysokiej, ciśnienie gazu musi być rzędu 10-10 Tr (1Tr = 1 mm słupa rtęci). Otrzymanie tak niskich ciśnień wymaga stosowania odpowiednich materiałów do wytwarzania naczyń próżniowych i odpowiednio szybkich pomp próżniowych ispecjalnej procedury odgazowywania przedmiotów wewnętrznych

Czym jest próżnia znaczenie w Słownik fizyka na P .