PRZEMIANA ALOTROPOWA co to jest
Co znaczy przemiana alotropowa? W fizyce może tworzyć kilka odmian alotropowych, na przykład węgiel.

Definicja Przemiana Alotropowa

Co to jest PRZEMIANA ALOTROPOWA: zmiana budowy wewnętrznej ciał krystalicznych. Pierwiastek może tworzyć kilka odmian alotropowych, na przykład węgiel występuje jako grafit, diament albo fuleren, odmiany te różnią się między sobą przestrzennym uporządkowaniem atomów, co skutkuje zróżnicowanie własności fizycznych. W razie siarki występują dwie odmiany alotropowe - rombowa ijednoskośna, przejście zjednej odmiany do drugiej dzieje się pod normalnym ciśnieniem wtemperaturze 95,6 C

Czym jest przemiana alotropowa znaczenie w Słownik fizyka na P .