PRZEMIANA FAZOWA co to jest
Co znaczy przemiana fazowa? W fizyce pierwszego idrugiego rzędu. Rząd p. f. określony jest poprzez.

Definicja Przemiana Fazowa

Co to jest PRZEMIANA FAZOWA: zmiana etapy układu; rozróżniamy przemiany fazowe pierwszego idrugiego rzędu. Rząd p. f. określony jest poprzez nieciągłość pochodnej danego rzędu potencjału Gibbsa względem parametrów fizycznych układu. Odpowiednikiem przemiany pierwszego rzędu są zmiany stanu skupienia, wktórych funkcje termodynamiczne doznają skokowej zmiany (różne stany skupienia mają różne ciepła właściwe). W przemianie drugiego rodzaju nie występuje ciepło przemiany fazowej, występuje z kolei skokowa zmiana ciepła właściwego czy współczynnika ściśliwości Do tych przemian należą przejścia ze stanu paramagnetycznego do stanu ferromagnetycznego czy przejścia między wieloma odmianami alotropowymi

Czym jest przemiana fazowa znaczenie w Słownik fizyka na P .