PRZENIKALNOŚĆ MAGNETYCZNA co to jest
Co znaczy przenikalność magnetyczna? W fizyce natężenia pola magnetycznego H zwektorem indukcji.

Definicja Przenikalność Magnetyczna

Co to jest PRZENIKALNOŚĆ MAGNETYCZNA: rozmiar fizyczna (oznaczana symbolem ,) wiążąca wektor natężenia pola magnetycznego H zwektorem indukcji magnetycznej B = H. W ośrodkach nieizotropowych p.m. jest tensorem, aw ośrodkach izotropowych jest wielkością skalarną. W ośrodku materialnym zewnętrzne pole magnetyczne skutkuje ustawienie elementarnych dipoli magnetycznych (spinów elektronowych) równolegle do tego pola. Dlatego następuje wzmocnienie pola wprzypadku materiałów ferromagnetycznych iparamagnetycznych. W razie diamagnetyków zewnętrzne pole magnetyczne skutkuje pomniejszenie magnetycznego momentu dipolowego związanego zorbitalnym ruchem elektronów om = q2r2B/4Mc2 (gdzieq - wartość ładunku, r - promień orbity, po której krąży ładunek, B - indukcja magnetyczna, M - masa elektronu, c - szybkość światła), co prowadzi do osłabienia pola magnetycznego wewnątrz diamagnetyków

Czym jest przenikalność magnetyczna znaczenie w Słownik fizyka na P .