PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE co to jest
Co znaczy przewodnictwo elektryczne? W fizyce materialnym pod wpływem pola elektrycznego. Istnieje.

Definicja Przewodnictwo Elektryczne

Co to jest PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE: zdarzenie przenoszenia ładunku elektrycznego wośrodku materialnym pod wpływem pola elektrycznego. Istnieje pewna ekipa ciał stałych icieczy, które posiadają umiejętność przenoszenia ładunku elektrycznego, nazywają się one przewodnikami, z kolei materiały nie posiadające takiej własności nazywane są izolatorami. Rozmiar fizyczna, która tę własność charakteryzuje, nazywa się przewodnością właściwą (odwrotna do niej rozmiar - opornością właściwą). Wartości przewodności właściwej dla najlepszych przewodników różnią się oczynnik 1020 od wartości dla najlepszych izolatorów. Przewodnictwo może być typu elektronowego, gdy przenoszenie ładunku wiąże się zruchem elektronów, azatem bez transportu masy, tego typu przewodnictwo występuje wmetalach. Może także być typu jonowego, gdy przenoszenie ładunku wiąże się zruchem jonów, wtym przypadku przepływowi prądu towarzyszy także przenoszenie masy, ma to miejsce welektrolitach czy wgazach rozrzedzonych. Przewodnictwo właściwe metali zależy od gęstości elektronowej ijest funkcją temperatury, dla metali p.e.maleje ze wzrostem temperatury, dlapółprzewodników iizolatorów wzrasta. Wprzypadku półprzewodników iizolatorów przyrost temperatury prowadzi do wzrostu koncentracji nośników ładunku elektrycznego, mogących uczestniczyć wjego przenoszeniu

Czym jest przewodnictwo elektryczne znaczenie w Słownik fizyka na P .