PUNKT KRYTYCZNY co to jest
Co znaczy punkt krytyczny? W fizyce równowagi cieczy igazu; ustala on parametry krytyczne układu.

Definicja Punkt Krytyczny

Co to jest PUNKT KRYTYCZNY: pkt. na wykresie fazowym, wktórym kończy się krzywa równowagi cieczy igazu; ustala on parametry krytyczne układu: temperaturę krytyczną, ciśnienie krytyczne iobjętość krytyczną. Oprócz tego punktem nie występują różnice między gazem acieczą, można wówczas mówić ojednej fazie, fazie płynu. W p. k. etap gazowa ma max. gęstość równą gęstości cieczy, znika zatem granica rozdzielająca te etapy. Napięcie powierzchniowe maleje do zera

Czym jest punkt krytyczny znaczenie w Słownik fizyka na P .