PROZAIZM co to jest
Jak się pisze Prozaizm. Czym jest raczej wyrazy, wyrażenia, zwroty pochodzące spoza języka.

Definicja Prozaizm

Co to znaczy PROZAIZM: wprowadzone do tekstów poetyckich przedmioty językowe, raczej wyrazy, wyrażenia, zwroty pochodzące spoza języka poetyckiego, przynależne na przykład do języka potocznego. Zwykle prozaizmy służące są poprzez autorów świadomie jako środek stylistyczny, por. na przykład w balladzie Mickiewicza: Dziewczyna duby smalone bredzi /A gmin rozumowi bluźni

Czym jest Prozaizm znaczenie w Słownik na P .