PINGO co to jest
Definicja pingo co to jest. Czym jest obszarach polarnych, w konsekwencji zamarzania wody gruntowej.

Co to jest Pingo

DefinicjaPINGO: pagór mrozowy, formy powierzchni ziemi, występujące w obszarach polarnych, w konsekwencji zamarzania wody gruntowej. Powstający lód powiększa własną objętość i skutkuje pęcznienie nadległej warstwy gruntu. W rezultacie powstaje pagór, w którego wnętrzu znajduje się jądro lodowe. Szczególnie spore formy powstają w miejscu niewielkich zbiorników wodnych, przemarzających do dna. Pinga mogą mieć różne rozmiary, największe posiadają do kilkuset m średnicy i do 80 m wysokości. Formy o podobnej genezie, lecz niższe i o wydłużonym kształcie, noszą nazwę bugrów

Czym jest pingo znaczenie w Słownik geografia P .